Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #398518

I. Girişimcinin işletmeyi eleştirel ve objektif bir bakış açısıyla görmesini sağlar.
II. İş planı, amaçların değerlendirilebilmesi için tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda da ölçütler oluşturur.
III. İşletmenin bütün unsurları plan içerisinde gösterildiği için, girişimci, işletme stratejileri geliştirerek ve bunları sınayarak, dışarıdaki değerlendiriciler için de sonuçlar üretir.
IV. Tamamlanmış bir iş planı, girişimciye dışarıdaki fon sağlayıcılar ve yatırımcılarla iletişim aracı olma ve işletme için de çalışma rehberi olma görevi yapar.
Yukarıda verilenlerden hangisi iş planının girişimciye sağladığı faydalardandır?


I – II – IV

I – III –IV

II – III – IV

I – II – III

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

İş planının girişimciye sağlayacağı faydalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
Girişimcinin işletmeyi eleştirel ve objektif bir bakış açısıyla görmesini sağlar.
İş planına dahil edilen rekabet, ekonomik ve finansal koşulları içeren analizler, girişimcinin işletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde oluşturmasında yardımcı olur.
İşletmenin bütün unsurları plan içerisinde gösterildiği için, girişimci, işletme stratejileri geliştirerek ve bunları sınayarak, dışarıdaki değerlendiriciler için de sonuçlar üretir.
İş planı, amaçların değerlendirilebilmesi için tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda da ölçütler oluşturur.
Tamamlanmış bir iş planı, girişimciye dışarıdaki fon sağlayıcılar ve yatırımcılarla iletişim aracı olma ve işletme için de çalışma rehberi olma görevi yapar.

Yorumlar
  • 0 Yorum