Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #399409

I. Belirsizlikle ilgili riski üstelene kişidir.
II. Girişimci bir müteahhittir.
III. Girişimci bir arbitrajcıdır.
IV. Girişimci endüstriyel bir liderdir ancak yenilikçi değildir.
V. Girişimci finansal sermayeyi arz eden kişidir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri girişimciyi tanımlamaktadır?


I- II – III – IV

II – III – IV –V

I – III – IV – V

I – II – III – V

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Girişimcilik her yönü ile farklı bir boyuttan bakılabilen bir kavramdır. Bu yüzden çeşitli düşünürler girişimcileri farklı açıdan değerlendirerek tanımlamışlardır.
Girişimci belirsizlikle ilgili riski üstlenen kişidir (Cantillon, Thünen, Mill, Hawley, Knight, Mises, Cole, Shakle).
Girişimci finansal sermayeyi arz eden kişidir (Smith, Turgot, Böhm-Bawerk, Pigou, Mises).
Girişimci bir yenilikçidir (Baudeau, Bentham, Thünen, Schmoller, Sombart, Weber, Schumpeter).
Girişimci bir karar vericidir (Cantillon, Menger, Marshall, Wieser, Amasa Walker, Francis Walker, Keynes, Mises, Shakle, Cole, Schultz).
Girişimci endüstriyel bir liderdir (Say,Sain-Simon, Amasa Walker, Francis Walker, Marshall, Wieser, Sombart, Weber, Schumpeter).
Girişimci bir yöneticidir (Say, Mill, Marshall, Menger)
Girişimci ekonomik kaynakların bir düzenleyicisi ve koordinatörüdür (Say, Walras, Wieser, Schmoller, Weber, Davenport, Schumpeter, Coase).
Girişimci bir girişimin sahibidir (Quesnay, Wieser, Pigou, Hawley).
Girişimci üretim faktörlerinin bir işverenidir (Amasa Walker, Francis Walker, Wiesr, Keynes).
Girişimci bir müteahhittir (Bentham).
Girişimci bir arbitrajcıdır (Cantillon, Walras, Kirzner).
Girişimci alternatif kullanımlar arasında kaynakların bir tahsisçisidir (Cantillon, Kirzner, Schultz).
Düşünürlerin girişimciliğe dair tanımları dikkate alındığında girişimci endüstriyel bir lider aynı zamanda yenilikçi olduğu görülmektedir. Zaten eğer bir yenilikçi olmasa idi girişimci olması da beklenemezdi.

Yorumlar
  • 0 Yorum