Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #399191

Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya’da başlayan hızlı ekonomik kalkınma hareketinin motor gücüdür?


KOBİ’ler

Sosyal çevre

Kültürel çevre

Teknolojik çevre

Büyük ölçekli işletmeler


Yanıt Açıklaması:

Gelişmiş ülkelerde piyasa mekanizmaları girişimcilerin ortaya çıkışında etkili olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde, girişimciliğin gelişmesi devlet politikalarının belirlediği ekonomik güdülere bağlıdır. Örneğin, 2. Dünya Savaşından sonra Japonya’da başlayan hızlı ekonomik kalkınma hareketinin motor gücünü KOBİ’ler oluşturmuşlardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum