Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #923048

I. Satış planlaması

II. Üretim planlaması

III. Kapasite planlaması

IV. Ödeme planlaması

Yukarıda verilenlerden hangileri bütünleştirilmiş çalışma sermayesi yönetiminde sonuçlara yönelik planlama aşamalarındandır ? 


I, IV

II, III

III, IV

I, II, III

II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

Sonuçlara yönelik planlama aşamaları, satış planlaması, üretim planlaması, malzeme gereksinimi planlaması, kapasite planlaması, çıktı hızı, stok akışı, performans sistemleri şeklindedir. Doğru cevap D'dir.  

Yorumlar
  • 0 Yorum