Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #398995

Gelişmekte olan ülkelerde, girişimciliğin gelişmesi devlet politikalarının belirlediği ekonomik güdülere bağlı olduğu belirtilmektedir. Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?


Piyasa mekanizmaları

İş gücü yoğunluğu

Ar-ge çalışmalarının artışı

Komşu ülke politikaları

Teknolojik gelişmeler


Yanıt Açıklaması:

Girişimcilikle ilgili çevreyi öne çıkaran yaklaşımlar girişimcilerin ortaya çıkmasında piyasa mekanizmaları ve devlet politikalarının etkili olduğunu vurgulamıştır. Gelişmiş ülkelerde piyasa mekanizmaları girişimcilerin ortaya çıkışında etkili olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde, girişimciliğin gelişmesi devlet politikalarının belirlediği ekonomik güdülere bağlıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum