Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #392733

Girişimci düşüncenin hangi bileşeninin tanımına, Avrupa Birliği tarafından “İşgücünün yeteneğine, çalışma koşullarına, iş organizasyonuna ve yönetimine değişiklikler sunulması.” şeklinde farklı bir boyut getirilmiştir?


Risk alma

Öncü olma

Değer yaratma

Yenilikçi ve yaratıcı olma

Rekabetçi düşünme


Yanıt Açıklaması:

Avrupa Birliği yenilikçi ve yaratıcılık olma tanımına daha geniş bir çerçeve çizmektedir. Bu çerçeve, ürün, hizmet ve ilgili pazarların kapsamının genişletilmesi ve yenilenmesi; yeni üretim, dağıtım ve arz yöntemlerinin kurulması, işgücünün yeteneğine, çalışma koşullarına, iş organizasyonuna ve yönetimine değişiklikler sunulması şeklindedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum