Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #399462

Evrimci yaklaşımın ekonomik gelişim sürecinde Neoklasik yaklaşıma göre ön plana çıkan en önemli farklılığı aşağıdakilerden hangisidir?


Gelir dağılımı süreci

Stratejiler

Harcama dağılımı süreci

Teknolojik yenilik ve öğrenme süreçleri

Kaynak tahsis süreci


Yanıt Açıklaması:

Evrimci yaklaşımın, neoklasik yaklaşımdan en önemli farklılığı, ekonomik gelişim sürecinde teknolojik yenilik ve öğrenme süreçlerini ön plana çıkarmasıdır. Neoklasik yaklaşım mevcut durumda (firmaların kaynakları ve teknolojik yetenekleri veri iken) kaynak tahsis sürecini incelerken, evrimci yaklaşım firmaların yeni teknolojileri nasıl geliştirdiği ve teknolojik yeniliklere nasıl uyum sağladığını incelemektedir. Teknolojik yenilik sürecinde belirsizlik ve tesadüfi etkenler önemli olduğu için, evrimci yaklaşımda analiz birimi, neoklasik yaklaşımın temsili firmasının aksine, farklı teknolojileri, farklı yetenekleri, farklı örgütlenme yapıları, farklı davranış kuralları olan firmalar ile diğer ekonomik aktörlerin oluşturduğu bir sistemdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum