Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Sınavı Sorusu #1308404

Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?


Alman Ekolü - von Thünen
Neoklasik Ekol - Knight
Avusturya Ekolü - Marshall
Avusturya Ekolü-Menger
Avusturya Ekolü - Kirzner

Yanıt Açıklaması: Alman Ekolü: Temsilcileri von Thünen, Schumpeter ve Baumol’dur. • Neoklasik Ekol: Temsilcileri Marshall, Say ve Knight’d›r. • Avusturya Ekolü: Temsilcileri Menger, von Mises ve Kirzner’dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum