Girişimcilik ve İş Kurma Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Girişimcilerin, farklı özelliklere sahip kişilerin oluşturduğu alanlara girerek yeni perspektifler kazanması aşağıdakilerden hangisidir?


Sorgulama

Ağlar kurmak

İlişkilendirme

Deneyler yapma

Gözlemleme


2.Soru

I. İşletmenin teknolojide üstün olması.

II. Takım çalışmasının desteklenmesi.

III. Ödüllendirme sistemi ve sponsorluk desteğinin olması.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri iç girişimcinin kendi fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan özelliklerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


3.Soru

I- Başarısızlıklardan ders çıkarma

II- Risk üstlenme

III- Yüksek kontrol isteği

IV- Bireysellik

V- Esneklik

Yukarıdakilerden hangisi girişimcilik karakteri üzerine yapılan araştırmalara göre kişilik özellikleri arasında sıralanabilir?


I-III-IV

II-III-V

I-II-V

II-IV-V

I-III-V


4.Soru

Stratejinin genel amacı nedir?


İşletme için uzun dönem rekabet avantajını tanımlamak ve güvence altına almak

İşletme için kısa vadeli kar hedefleri belirlemek

İşletmenin rakipleriyle işbirliği olanaklarını takip etmesini sağlamak

İşletmenin yeni pazar arayışına girmesini sağlayıp destekleme

İşletmenin uzun vadede kendine iş ortağı bulmasını sağlamak


5.Soru

Problemleri çözmek ve yeni fırsatlar ortaya çıkarmak için fikirleri farklı şekillerde bir araya getirme eylemi aşağıdakilerden hangisidir?


Yaratıcılık

İnovasyon

Tasarım

Üretim

Pazarlama


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cantillon tarafından oluşturulan; Kaynaklara sahip olan kişiler, bu kaynaklarla çalışanları bir araya getiren girişimciler ve istihdam edilerek iş yapan profesyonellerin oluşturduğu unsurların ortak özelliğidir?


Topluma etki eden unsurlar
Ekonomiye etki eden unsurlar
Kültüre etki eden unsurlar
Çevreye etki eden unsurlar
Rekabete etki eden unsurlar

7.Soru

PEST analizi olarak verilen kısaltmanın açılımı aşağıdakilerden hangisidir?


Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknoloji analizi

Politik, Ekolojik, Sosyolojik, Teknoloji analizi

Politik, Ekonomik, Siyasal, Teknoloji analizi

Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Ticari analiz

Politik, Ekolojik, Sosyolojik, Ticari analiz


8.Soru

Aşağıdakilerden hangileri ana girişimcilik süreçleridir?

I. İş fikrini uygulama

II. İş fikrini seçme

III. İş fikrini uygulamaya hazırlama

IV. İş fikirlerini arama ve bulma

V. İş fikirlerini yenileme


I-II-III-IV

II-III-IV-V

I-II-III-V

I-II-IV-V

I-II-III-IV-V


9.Soru

Hangisi yaratıcı davranışın izlediği aşamalardan değildir?


İlk kavrayış

Hazırlık

Kuluçka

Proje 

Aydınlanma


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinamik girişimciyi; yeni tedarik kaynakları, yeni satış piyasaları, yeni ürünler, yeni süreçler ve yeni organizasyon şekillerini uygulayarak eskiyi yeni ile değiştiren kişi olarak belirleyen kimdir?


Weber
Cantillon
Quesnay
Schumpeter
Beaudeu

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, girişimciliğin yapı taşlarından biri değildir?


Fırsatları görme
Yenilikçilik
Risk alma
Tedarik etme
Harekete geçme

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasarımın süreçleri ile ilişkilendirilemez?


Performans

Kalite

Dayanıklılık

Görünüm

Kar


13.Soru

19. yy ve öncesinde girişimcilikle ilgili gerçek anlamdaki ilk örnek kimdir?


Marco Polo

Cantillon

Marshall

Schumpeter

J.B. Say


14.Soru

Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?


Alman Ekolü - von Thünen
Neoklasik Ekol - Knight
Avusturya Ekolü - Marshall
Avusturya Ekolü-Menger
Avusturya Ekolü - Kirzner

15.Soru

"Girişimci bir müteahhittir" ifadesi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?


Hawley

Bentham

Walras

Kirzner

Cantillon


16.Soru

İnovasyona ve inovasyon sektörlerine odaklı olan, finansmanı da erişim hedefi de küresel olan, bilim ve teknolojiyle evrensel pazarlama becerilerine dayalı olan girişimcilik türü hangisidir?


Geleneksel girişimcilik

Yeni girişimcilik

Sosyal girişimcilik

Genç girişimcilik

Dıi girişimcilik


17.Soru

Tasarımın şeklinden yapısına ve malzemesinden rengine kadar birçok eleman ve parametreler hakkında kararı kapsaması tasarımın 4C'sinin hangi elemanını oluşturmaktadır?


Karmaşıklık

Seçim

Yarış

Uzlaşma

Yaratıcılık


18.Soru

I. İç girişimci fon sağlamak konusunda diğer girişimciye göre daha rahattır.

II. İkisi de risk alır ancak iç girişimcinin riski kariyeri ve istihdam ile ilgilidir.

III. İç girişimci şirketteki engellerle karşılar ve üstesinden gelmeye çalışır.

IV. Diğer girişimci ise pazarda karşılaştığı engellerle uğraşır.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kendi işletmesini kuran girişimci ile bir işletmede çalışan iç girişimci arasında farklılıklardır?


I., III. ve IV.

Yalnız I.

I., II., III. ve IV.

I., II. ve III.

Yalnız II.


19.Soru

I. Pazar araştırması
II. Tasarım kaynağı
III. Tasarım brifinin hazırlanması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pazarlamanın tasarım sürecine dahil olduğu alanlardandır?


Yalnız I

I,II

II,III

I,II,III

Yalnız II


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik karakteri üzerine yapılan araştırmalara göre özel kişilik karakterlerinden biri değildir?


Başarı ihtiyacı
Risk üstlenme
Yüksek kontrol yeteneği
Başarısızlığı kabul eden kişilik
Hayal gücü, vizyon ve öngörü