Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Sınavı Sorusu #1279468

Endüstrilerin kurallarını değiştiren, radikal inovasyon türü aşağıdakilerden hangisidir? 


 İş Modeli İnovasyonu 

Ürün İnovasyonu 

Hizmet İnovasyonu 

Süreç İnovasyonu 

Örgütsel İnovasyon


Yanıt Açıklaması:

İŞ MODELİ İNOVASYONU İş modeli inovasyonları, endüstrilerin kurallarını değiştirerek tamamen yeniden şekillenmesini sağlar. Üstelik her türlü yeniliği içerir (Çetindamar, Baktır, 2009, s,37.). Örneğin, İsveçli mobilya firması IKEA’nın parçalı, montaj modeli sektördeki radikal iş yapma biçimini değiştirmiştir. Türkiye’den de simit sarayı Mado örnek olarak verilebilir. IBM’nin yaptığı bir ankete göre müdürler dünyada iş modellerinin değişmekte olduğunu söylemişlerdir. Yeni ve aynı zamanda farklı iş modelleri geliştirmek ürün inovasyonundan daha etkili görülmektedir. Firmalar kârlılıklarını sürdürmek ve büyümek için sadece ürün ve hizmet inovasyonuna başvurmamalılar. Sahip oldukları işin yapış şeklini de değiştirmeliler. Yapılan araştırmalarda pek çok inovasyondan en öncelikli olanının iş modeli inovasyonu olduğu saptanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum