Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Sınavı Sorusu #1308434

Max Weber’in ifadesiyle bir özel kişilik tipi olarak girişimciliğin tüm batı dünyası içerisinde çizdiği genel özellikler düşünülecek olursa,  aşağıdakilerden hangisinde doğru bir ifadeye yer verilmiş olduğunu söyleyebiliriz?


Kazancın kişisel motivasyondan bağımsızlaşması

Ekonomik ve sosyal çıkarların dünya görüşünü belirleme eğilimi.

Paranın önem kaybetmesi

Kişisel mutluluğun çalışmadan bağımsızlaşması

Toplumsallığın önem kazanması


Yanıt Açıklaması:

Ekonomik ve sosyal çıkarların dünya görüşünü belirleme eğilimi, Max Weber’in ifadesiyle bir özel kişilik tipi olarak girişimciliğin tüm batı dünyası içerisinde çizdiği genel özellikler arasındadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum