Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Sınavı Sorusu #1210188

Aşağıdakilerden hangisi Girişimcilik İkliminin faktörlerinden değildir?


Ekonomik çevre

Hükümetin iş yaratım sürecine yönelik teşvik politikası

Yaşanan aile içi problemler ve krizler

Küresel düzeyde yaşanan gelişmeler

Finans kuruluşlarının fon talebini kar­şılama düzeyi


Yanıt Açıklaması:

Ekonomik çevre, hükümetin iş yaratım sürecine yönelik teşvik politikası, yaşanan finansal krizler, küresel düzeyde yaşanan gelişmeler, finans kuruluşlarının fon talebini kar­şılama düzeyi, enflasyon oranı, vergi uygulamaları, iş kurmayı etkileyen yasal alt yapı ve bürokrasinin yapısı gibi faktörleri içermektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum