Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Sınavı Sorusu #1224022

İşyeri açma ruhsatı alınması için belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında yetkili idare aşağıdakilerden hangisidir?


İl özel idaresi

Ticaret Odası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Sosyal Güvenlik Kurumu

Büyükşehir Belediyesi


Yanıt Açıklaması:

Gerek şahıs işletmeleri gerekse şirketleri ilgili yasa hükümlerine göre işe başlamaları
için iş yeri açma ruhsatı almak zorundadırlar. Belediye ve diğer yetkili idarelerden
usulüne uygun olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan iş yeri
açılamaz ve çalıştırılamaz.Yönetmelikte yetkili idareler belirlenmiştir. Buna göre yetkili idare; Belediye
sınırları ve mücavir alanlar dışında il özel idaresi yetkilidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum