Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Sınavı Sorusu #1308795

Girişimcilik kültürüne uygun bir ortamda yetişen bireylerden aşağıdakilerden hangisi söylemesi en uygun olandır?


Geleneksel üretim yöntemlerini tercih eden

Devlet kademesinde çalışabilmeyi daha güvenli bulan

İnovatif düşüncelere şüpheyle yaklaşan

Teknoloji ithal etmeyi her zaman daha avantajlı gören

Girişimcilik eğitimleriyle sürekli kendini geliştirmeyi görev addeden


Yanıt Açıklaması:

Girişimcilik kültürü ve düşüncesinin, eğitim-öğretim süresinde öğrencilere verilebilmesi ve onların ileride kabul edilebilir riskleri alarak düşüncelerini hayata geçirebilen, düşlerini gerçekleştirmeye çalışan bir girişimci olmalarını sağlayacak iklimin yaratılması birincil amaç olmalıdır. Bu amaca yönelik olarak tüm dünyada ve ülkemizde, tüm fakülte düzeylerinde girişimcilik dersleri, çalıştaylar, sertifika ve diploma programları çeşitlenerek yaygınlaştırılmalıdır. Ancak, verilecek olan eğitimlerde, girişimcilik özelliklerinin öğretilmesi ile kalınmayıp öğrencilerin gerçek birer girişimci olmaları yönündeki oluşumların uygulamaya konması da gerekmektedir. Ülkemizde yüzde 25 gibi çok yüksek bir orana sahip olan üniversite mezunu işsiz varlığı düşünüldüğünde, girişimcilik derslerinin gerek örgün gerekse de uzaktan eğitim sistemlerinde önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Girişimcilik eğitimi için bu konuda öncelikle bir niyet ve eğilimin olması şarttır. Girişimciliğin anlaşılması, girişimcilik sürecinin deneyimle kazandırılması ve bir eylem ile fırsatın değerlendirilmesi aşamaları, genel girişimci davranışı oluşturmaya yönelik girişimci eğitiminin temelini oluşturur. Doğru Cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum