Gümrük Mevzuatı Deneme Sınavı Sorusu #1131033

  1. Belgede belirtilen şartlara uygun olarak ilgili bölge müdürlüğü tarafından kapatılır.
  2. İzni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince kapatılır ve Bakanlığa ve ilgili firmaya bilgi verilir.
  3. İlgili bölge müdürlüğü kapatma esnasında, firmaların gönderdiği listeler ile hariçte işleme izin belgesinde kayıtlı bilgileri karşılaştırır.

Yukarıdakilerden hangileri, hariçte işleme izin belgesi taahhüdü ile ilgili doğru bilgiler arasında yer alır?


I-II

I-III

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III


Yanıt Açıklaması:
  • Hariçte işleme izin belgesi taahhüdü, belgede belirtilen şartlara uygun olarak ilgili bölge müdürlüğü tarafından kapatılır.
  • Hariçte işleme izni taahhüdü ise, izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince kapatılır ve Bakanlığa ve ilgili firmaya bilgi verilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum