Gümrük Mevzuatı Deneme Sınavı Sorusu #1189857

Gümrük cezalarının uygulanmasında aşağıda sıralanan temel hususlardan hangileri göz önünde bulundurulur?

I. Gümrük cezasının oluşabilmesi için cezaya konu olacak eylemin Gümrük Kanunu’nda yer alması gerekir

II. Gümrük Kanunu hükümlerine aykırı hareket edenlere Gümrük Kanunu’nda yazılı olan ceza hükümleri uygulanır

III. Gümrük Kanunu para cezası gerektiren eylemde, “kast” unsuru bulunup bulunmadığını dikkate alır 

IV. Gümrük Kanunu’nun vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak ceza hükümlerine göre ceza verilmesi, bu eylemleri yapanlar hakkında diğer idari yaptırımların uygulanmasına engel teşkil etmez


Yalnızca I ve III

Yalnızca II ve IV

I.II.III

I.II.IV

II.III.IV


Yanıt Açıklaması:

‘’Gümrük Kanunu para cezası gerektiren eylemde, “kast” unsuru bulunup bulunmadığını dikkate alır.’’ ifadesi dikkate almaz olacağından yanlıştır. Yani, Kanun hükümlerine göre para cezası verilmesinde ve bu cezaların idari itiraz mercilerince hükme bağlanmasında, para cezasını gerektiren eylemde bulunanların kasıtlı olup olmadıkları aranmaz. Doğru cevap D’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum