Gümrük Mevzuatı Deneme Sınavı Sorusu #1192272

Usulsüzlük fiili gerektiren durumlarda eşyanın ihracata konu olması durumunda hangi değerin onda biri oranında para cezası kesilmesi gerekecektir?

  


EXW

FAS

FOB

CİF

DAF


Yanıt Açıklaması:

Usulsüzlük fiili gerektiren durumlarda, söz konusu eşyanın ithalata konu olması durumunda CİF değeri, ihracata konu olması durumunda ise FOB değerinin onda biri oranında para cezası kesilmesi gerekecektir. Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum