Gümrük Mevzuatı Deneme Sınavı Sorusu #1264665

Ham madde, yardımcı madde ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına gönderilmek istenmesi hâlinde aşağıdaki kurumlardan hangisine müracaat edilmelidir?


Dışişleri Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Dış Ticaret Müsteşarlığı

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına


Yanıt Açıklaması:

Ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi hâlinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte hariçte işleme izin belgesi almak üzere Ekonomi Bakanlığına müracaat edilir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum