Gümrük Mevzuatı Deneme Sınavı Sorusu #1322646

 1. Fiyat farklılıkları
 2. Damping
 3. Kurum ve Kuruluş kontrolleri
 4. Transfer fiyatı araştırmaları

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Genel Uyuşmazlık konularındandır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Gümrük idareleri tarafından yapılan incelemeler kapsamında genellikle aşağıdaki konularda uyuşmazlıklarla karşılaşılmaktadır: 

 • Eşya kıymetini etkileyen royalti sözleşmeleri, borç dekontları, iskonto, vade ve kur farkı faturaları ile ilgili uyuşmazlıklara sık sık rastlanılmaktadır. 
 • Gümrük tarife pozisyon cetveline ilişkin uyuşmazlıklar görülmektedir. 
 • Damping, Anti-damping soruşturmaları 
 • Referans fiyat uygulamaları 
 • Menşe konusunda uyuşmazlıklar 
 • Fiyat farklılıkları 
 • Kurum ve kuruluş kontrolleri

Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
 • 0 Yorum