Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #20049

İki yönlü simetrik model ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Model 1960’lı yılların sonuna doğru toplumsal alanda yaşanan hareketlilik sonucu ortaya çıkmıştır.
Bu modelde amaç, karşılıklı anlayışı yaratmaktır.
Bu modelde kurum ve hedef kitle arasında bir diyalog söz konusudur.
Bu modelde kurum hedef kitleleri anlamak için araştırma yapar.
Bu model, tarafsız tutumları olumluya dönüştürmek amacıyla kullanılır.

Yanıt Açıklaması: 1960’ların sonlarına doğru toplumsal alanda yaşanan hareketlilik sonucu ortaya çıkan iki yönlü simetrik model, hem kurumun hem de kurumun hedef gruplarının tutum ve davranışlarında bir arada yaşayabilmek için gerekli değişikliklerde kullanılabilecek müzakere ve çatışma çözme stratejilerini içeren halkla ilişkiler programlarını tarif etmektedir. Bu modelin öncü ismi de Edward Bernays’dir. İki yönlü simetrik model, halkla ilişkilerin gelişimini açıklayan dört model yaklaşımının sonuncusu ve en etkilisidir. Bu yaklaşımda amaç karşılıklı anlayış yaratmaktır. İki yönlü ancak dengeli bir etkiden söz edilir. Kaynak ve alıcı çeşitli grupları temsil eder. Kurum ve ilgili hedef kitlesi arasında bir diyalog söz konusudur. Modelde, hedef kitleler ve kurumun bu hedef kitlelerle ilişkisini anlamak için araştırmalar yapılır. Halkla ilişkiler etkinlikleri ikna edici oluşlarının yanı sıra, kurum ve hedef kitleleri arasında karşılıklı anlayış yaratmaya çalışır. Simetrik bir iletişim kurabilmek için araştırma ve geri beslemeye dayalı etkinliklere ağırlık verilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum