Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #20076

Aşağıdaki ifadelerden hangisi halkla ilişkilerin pazarlamadan ayrıldığı önemli bir nokta olan hedef kitlenin özellikleri arasında yer alır?


Halkla ilişkilerde hedef kitle kuruluşun ilgili olduğu tüm çevredir.
Halkla ilişkiler potansiyel alıcıların bir ürünü alma kararı üzerinde etkisi yoktur.
Halkla ilişkiler potansiyel alıcılar üzerine yoğunlaşır.
Tüketicilerin satın alma davranışlarını öğrenmek için pazarlamada reklamdan yararlanılır.
Başarılı bir halkla ilişkiler uygulamasında hedef kitlenin üründen memnun olmasının önemi yoktur.

Yanıt Açıklaması: Halkla ilişkilerin pazarlamadan ayrıldığı önemli bir nokta “hedef kitlesi”dir. Halkla ilişkilerde hedef kitle kuruluşun ilgili olduğu tüm çevreyken, (hissedarlar, müşteriler, çalışanlar, yasal merciiler) pazarlama daha çok potansiyel alıcılara yöneliktir. Elbette ki halkla ilişkilerin de potansiyel alıcıların bir ürünü alma kararı üzerinde etkisi vardır, bu nedenle de halkla ilişkiler ile pazarlamanın uyum içerisinde çalışması gerekir. Etkin bir halkla ilişkiler uygulaması açık fikirli sosyal ve politik çevreyi koruyarak pazarlama çabalarına katkı sağlar. Aynı şekilde başarılı bir pazarlama ile memnun olmuş müşteriler de kuruluşun diğer bölümleriyle daha kolay iyi ilişkiler kurarlar.
Yorumlar
  • 0 Yorum