Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #383894

I-Gözlem ve farkına varma
II-Kriz iletişimine inanma
III-Krizi önleme
IV-Yeni reklam hazırlıklarına başlama
V-Yatırımları genişletme
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kriz iletişim sürecinin aşamaları arasında yer almaktadır?


I ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

III ve V

II ve V


Yanıt Açıklaması:

Kriz iletişim süreci; gözlem ve farkına varma, krizi önleme, kriz iletişimine inanma, krize hazırlıklı olma ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum