Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #387916

I-Tutundurma (promotion)
II-Fiziksel belirtiler ve kanıt (physical evidence)
III-Hedef kitle (people)
IV-Süreç (process)
V-Ürün (product)
Yukarıdakilerden hangileri pazarlama faaliyetlerini tanımlayan klasik 4P ye daha sonradan eklenen diğer 3P’dir?


I, II ve III

 

I, III ve V

 

II, III ve IV

 

II, IV ve V

 

III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Fiyat (price), tutundurma (promotion), dağıtım (placve ürün (product), pazarlamanın klasik 4P’sini oluştururken, literatüre daha sonra başka P’ler de dâhil edilmiş ve P sayısı yediye kadar çıkmıştır. Ürünün fiziksel belirtileri ve kanıt (physical evidence), hedef kitle (peoplve süreç (process) diğer 3P’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum