Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #388525

I-Bilimsel toplantılar, paneller, sempozyumlar düzenlemek, basın ile yakın ilişkiler kurmak birer lobicilik faaliyetidir.
II-Halkla ilişkiler ve lobicilik faaliyetlerinin çıktıları, kısa vadeli çalışmalar sonucunda alınmaktadır.
III-Lobicilik faaliyetleri esnasında, yasa yapıcıların ve uygulayıcıları, görüş, fikir ve düşüncelerinin bilinmesi, faaliyetlerin başarısı açısından önemlidir.
Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkiler ve lobicilik faaliyetleri açısından doğru bilgiler vermektedir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Lobiciler tarafından yürütülen lobi faaliyetleri kapsamında birçok halkla ilişkiler tekniği kullanılmaktadır. Lobi faaliyetlerinin büyük oranda başarısı, bu kapsamda yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısına bağlıdır. Çünkü lobi faaliyetleri sadece meclis ya da parlamento koridorlarında yürütülen yüz yüze ilişkiler ile sınırlı değildir. Halkla ilişkiler ve lobicilik faaliyetlerinin çıktıları, uzun dönemli çalışmalar sonucunda alınmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum