Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #385502

Pierce ve Robinsona göre strateji oluşturmak için atılacak ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?  


Kurum profilinin geliştirilmesi

Kurum misyonunun geliştirilmesi

Değerlendirme

Uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi

Kısa vadeli hedeflerin belirlenmesi


Yanıt Açıklaması:

Pierce ve Robinson strateji oluşturanların izleyeceği yolu şöyle belirlemektedir (Aktaran Davis, 2003: 151):
-Kurum misyonu geliştirilmesi
-Kurum profili geliştirilmesi
-Dış çevresel öngörüler
-Seçeneklerin belirlenmesi için interaktif fırsat analizi
-Misyonla uyumlu olan ve arzu edilen seçeneklerin belirlenmesi
-Seçenekleri tatmin edebilecek uzun vadeli hedefler ve kısa vadeli stratejilerin belirlenmesi
-Daha önceki hedef ve stratejilerle uyumlu, yıllık amaç ve kısa vadeli hedeflerin belirlenmesi
Uygulama
Gözden geçirme ve değerlendirme .

Yorumlar
  • 0 Yorum