Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #780948

“Kuruluşa ilgiyi arttırmak için mesajların ücretsiz bir şekilde medya aracılığı ile yayılmasıdır.” Bu tanım halkla ilişkilerin uygulama alanlarından hangisini anlatır?


Duyurum
Finansal ilişkiler
Medya ilişkileri
Kamusal işler
Lobicilik

Yanıt Açıklaması: Halkla ilişkilerin uygulama alanlarından birisi de duyurumdur. Duyurum, kuruluşa ilgiyi arttırmak için mesajların ücretsiz bir şekilde medya aracılığı ile yayılmasıdır. Doğru cevap A seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum