Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #773704

ABD’de halkla ilişkilerin gelişim sürecindeki "Yeşerme Aşaması" hangi tarihler arasında gerçekleşmiştir ?


1945-1965
1917-1919
1919-1929
1900-1917
1930-1945

Yanıt Açıklaması: 1. Yeşerme Aşaması (1900-1917) Bu dönemde araştırmacı gazetecilik gelişmiş ve halkla ilişkiler profesyonelleşmeye başlamıştır. İlk halkla ilişkiler ajansı, tanıtım bürosu adıyla Boston’da 1900 yılında kurulmuş ve 1911 yılına kadar faaliyet göstermiştir. Bu ajansın kurucuları; George Michaelis ve arkadaşlarıdır. İkinci halkla ilişkiler ajansı 1902 yılında William Wolf Smith tarafından kurulmuştur. Üçüncü ajansı 1904 yılında Parker ve Ivy Lee kurmuş, yaklaşık dört yıl süreyle ajans görev yapmıştır. Daha sonraları Hamilton Wright ve Pendleton Dudley gibi öncü halkla ilişkiler elemanları ajanslarını kurmuşlardır (Cutlip vd, 1994: 100-101).
Yorumlar
  • 0 Yorum