Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #19923

Aşağıdakilerden hangisi sorun saptama aşamasında ikincil elden yapılan araştırmalara bir örnek olarak verilebilir?


SWOT analizi
Sanayi odalarının raporlarının derlenmesi
Pazardaki rekabet analiz edilmesi
Personelin görüşlerinin alınması
Hedef kitlenin analiz edilmesi

Yanıt Açıklaması: İkincil elden yapılan araştırmalar, daha önce çeşitli kurum ve kuruluşların farklı amaçlar için gerçekleştirdiği araştırma verilerinin, derlenip kampanya amaçları için kullanılmasıdır. Verilen seçenekler arasında "sanayi odalarının raporlarının derlenmesi" seçeneği bu tanıma uymaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum