Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #19925

Halkla ilişkilerde niceliksel araştırma yöntemlerinden biri olan "Örnekleme Yöntemi " nasıl tanımlanır?


Ön testten geçirilerek hazırlanan ve bir takım sorulardan oluşan bir soru formunun görüşmeciler tarafından deneklere çeşitli yöntemlerle uygulanarak bilgi toplanmasıdır.
Araştırma hedefinin tamamına değil de bir kısmının seçilerek, seçilen kısmından veri toplanarak tüm hedef hakkında yorum yapılmasıdır.
Görüşmeci ile katılımcının bire bir olarak yüzyüze yaptığı, süresi en az 30 dakika ile 2 saat arasında olan nitel veri toplama yöntemidir.
Araştırmacının insanları, nesneleri ve olayları sistematik bir şekilde gözleyerek teşhis ve not etme ile veri elde ettiği bir yöntemdir.
Araştırmaya konu olan hedef kitlenin zihnindekini keşfetmek ve bakış açısını, duygusunu, düşüncesini, niyetini ve davranışını belirlemektir.

Yanıt Açıklaması: Örnekleme Yöntemi: araştırma hedefinin tamamına değil de bir kısmının seçilerek, seçilen kısmından veri toplanarak tüm hedef hakkında yorum yapılmasıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum