Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #20108

I. Planlama II. Örgütleme III. Etkileme IV. Satış V. Kontrol Kuruluşlarda yönetim süreci yukardaki fonksiyonlarından hangilerinden oluşur?


Yalnızca I
II ve IV
II, III ve IV
Yalnızca III
I, II, III ve V

Yanıt Açıklaması: Kuruluşlarda yönetim süreci planlama, örgütleme, etkileme ve kontrol fonksiyonlarından oluşmaktadır. satış bu fonksiyonlardan biri değildir. Halkla ilişkiler kuruluşların etkileme fonksiyonları ile ilişkilidir. Doğru cevap E seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum