Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #773682

I. Basın bülteni/makale yazmak ve dağıtmak, basın listesi hazırlamak,II. Basın konferansı, basın resepsiyonu ve basın gezisi düzenlemek,III. Medya enformasyon servisi oluşturmak,IV. Yöneticiler için basın, radyo ve televizyonda röportaj imkânları yaratmak,V. Tepe yönetimle yakınlık kurarak sorunların hızlı şekilde çözümlenmesini sağlamak. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri genel olarak bir halkla İlişkiler biriminin görevleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I
Yalnız V
II, III, V
I, II, IV
I, II, III, IV

Yanıt Açıklaması: Yukarıda verilen ifadelerden sadece V.'si halkla İlişkiler biriminin görevleri arasında yer almamaktadır. Bu nedenle doğru cevap E'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum