Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #776253

1.Hedef kitlesi kurum içi çalışanlarıyla sınırlıdır.2. İletişim sürecinin iki yönlü doğasının vurgulandığı bir iletişim fonksiyonudur. 3. Karşılıklı yarar ve anlayışa, iyi niyete odaklanır.4. Ticari zorunluluklar ve sosyal sorumluluk davranışı arasında bir denge 5. İletişim veya stratejik iletişime odaklanır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri, halkla ilişkiler tanımlarının ortak noktalarındandır?


1,2,3
1,2,3,4
2,3,4,5
3,4,5
2,4,5

Yanıt Açıklaması: Halkla ilişkiler tanımlarıyla ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında, şunlar söyleyebilir. Halkla ilişkilerle ilgili çok sayıda tanım bulunmaktadır. Bu tanımlardan çıkan ortak yönleri içeren her tanımı geçerli görmekte yarar vardır. Halkla ilişkiler organizasyonlara yönelik bir faaliyettir. Hedef kitlesi kurum içi ve kurum dışını kapsar, iki yönlü iletişime, karşılıklı yarar ve anlayışa, iyi niyete, sosyal sorumluluğa, iletişim veya stratejik iletişime odaklanır. İletişimin ikna edici şekilde tasarlanıp uygulanması gerekir. bu açıklamalar doğrultusunda, "Halkla ilişkilerin hedef kitlesi kurum içi çalışanlarıyla sınırlıdır." ifadesi yanlış, diğerleri doğrudur. Doğru yanıt C seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum