Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #19903

1980’li yıllardan önceki pazarlama anlayışında aşağıdakilerden hangisi ön planda olmuştur?


Ürün satışı
Tutundurma
Kâr
Müşteri
Reklam

Yanıt Açıklaması: Pazarlama kavramının ilk tanımlarına bakıldığında, “ürün” satışının sağlanmasının ön planda olduğu görülmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum