Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #1094487

Aşağıdakilerden hangisi Cutlip, Center ve Broom’un halkla ilişkiler kampanya süreci modelinin aşamalarından biri değildir?


Halkla ilişkiler problemlerini tanımlama

Planlama ve programlama

Eyleme geçirme ve iletişim

Konumlandırma ve bölümleme

Programı değerlendirme


Yanıt Açıklaması:

Konuları, kapsam ve uygulamaları her ne kadar farklı olsa da tüm halkla ilişkiler kampanyaları birbirini takip eden aşamalardan geçerek gerçekleşmektedir. Cutlip, Center ve

Broom, halkla ilişkiler kampanya sürecini geliştirmiş oldukları dört aşamalı bir modelle açıklamaktadırlar. Modelde yer alan aşamalar şunlardır:

  • Halkla ilişkiler problemlerini tanımlama
  • Planlama ve programlama
  • Eyleme geçirme ve iletişim
  • Programı değerlendirme

Dolayısıyla konumlandırma ve bölümleme halkla ilişkiler kampanya sürecinin aşamalarından biri değildir. Doğru cevap D’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum