Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #1094532

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kampanya sürecinde ölçme ve değerlendirme aşamasının en gelişmiş düzeyidir?


Mesajın dağıtımı ve medyadaki yerleştirmesinin ölçülmesi

Hedef kitlenin mesajın farkına varıp varmadığının ve anlayıp anlamadığının ölçülmesi

Hedef kitlenin tutum ve davranışlarındaki değişimin ölçümlenmesi

Pazardaki rekabetin ölçümlenmesi

Markanın dağıtım gücünün ölçümlenmesi


Yanıt Açıklaması:

Halkla ilişkilerde ölçme ve değerlendirmeyi üç düzeyde ele almak mümkündür. En temel düzeyde mesajın dağıtımı ve medyadaki yerleştirmesinin ölçülmesi yer almaktadır. Mesajın dağıtımı, bir yıl içinde kaç tane haber bülteni, broşür, yıllık rapor vs. dağıtıldığının tablolaştırılmasını içermektedir. Üretimin bu şekilde ölçülmesi yönetime personelin üretkenliği ve verimliliği hakkında fikir vermektedir. Medya yerleştirmesini ölçmek için, çeşitli ölçütler kullanılmaktadır. En yaygın yöntem, mesajın basılı medyada, yayın medyasında ve Internet medyasındaki gösteriminin sayılmasıdır. Bu yolla mesajın ulaştığı potansiyel hedef kitle belirlenmeye çalışılmaktadır. Hedef kitlenin mesajın farkına varıp varmadığının ve anlayıp anlamadığının ölçülmesi, değerlendirmenin ikinci düzeyini oluşturmaktadır. Hedef kitlenin farkındalığı, anket araştırması ile ölçülebilir. Hedef kitlenin tutum ve davranışlarındaki değişimin ölçümlenmesi, değerlendirmenin en gelişmiş düzeyidir. Hedef kitlelerin tutumlarındaki değişiklikler, kampanya öncesinde, sırasında ve sonrasında farkındalığı ölçen karşılaştırma çalışmalarıyla değerlendirilebilir. Bu doğrultuda doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum