Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #1096379

I. Mesaja maruz bırakma

II.Mesajın doğru yayılması

III. Mesajın kabul edilmesi

IV. Tutum değişikliği

V. Davranış değişikliği

Yukarıdakilerden hangileri uygulama aşamasının temel amaçları ile ilişkilidir?


I,  II, III, IV, V

I, II ve V

III, IV ve V

I, III ve IV

II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:
  1. Mesaja maruz bırakma: Halkla ilişkiler uygulayıcıları, kitle medyasına malzeme sağlamaktadır ve aynı zamanda diğer mesajları broşür ve haber bülteni gibi kontrollü medya üzerinden dağıtmaktadır. Böylelikle hedeflenmiş kitleler mesaja çeşitli biçimlerde maruz bırakılmaktadır.
  2. Mesajın doğru yayılması: Genellikle eşik bekçileri tarafından süzgeçten geçirilen temel bilgiler, çeşitli medya araçları yoluyla iletildiğinde bozulmadan kalır.
  3. Mesajın kabul edilmesi: Gerçeklik görünümüne bağlı olarak, hedef kitle mesajları sadece kendisinde tutmaz aynı zamanda mesajın geçerliliğini de kabul eder.
  4. Tutum değişikliği: Hedef kitle sadece mesaja inanmakla kalmaz mesajın bir sonucu olarak davranış değişikliği için zihinsel düzeyde karar verir.
  5. Davranış değişikliği: Hedef kitle üyeleri var olan davranışlarını değiştirmişler veya ürünü satın alıp kullanmışlardır.
Yorumlar
  • 0 Yorum