Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #1118173

Toplumun çeşitli kesimleri nezdinde ağırlığı ve etkisi olan belirli bir konuda uzman ya da otorite sahibi insanlara verilen isim nedir? 


Tedarikçiler

Toplumsal Çevre

Finans Piyasası

Rakipler

Kanaat Önderleri


Yanıt Açıklaması:

Kanaat önderleri, kamuoyuna açıkladıkları görüş ve düşünceleriyle nüfuz alanlarındaki kişiler üzerinde etkili olabilen kişilerdir. Diğer bir ifadeyle, toplumun çeşitli kesimleri nezdinde ağırlığı ve etkisi olan belirli bir konuda uzman ya da otorite sahibi insanlardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum