Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #1169403

Halkla ilişkilerin ……………………….. ; belirlenen hedef kitleye doğru mesajların, doğru mecralar aracılığı ile iletilmesidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tanımlar?


temel amacı

temel aracı

araçları

vizyonu

misyonu


Yanıt Açıklaması:

Halkla ilişkilerin temel amacı; belirlenen hedef kitleye doğru mesajların, doğru mecralar aracılığı ile iletilmesidir. Halkla ilişkiler kampanyaları ise bu mesajın en doğru şekilde hedef kitleye ulaşması için hazırlanan kampanyalardır. Halkla ilişkiler kampanyası planlamasında mevcut duruma ve koşullara, kuruma etki eden tüm iç ve dış faktörleri enine boyuna incelemenin ilk adımını durum analizi oluşturmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum