Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #1198348

Amaçların sahip olması gereken nitelikler, sözcüklerin İngilizce baş harflerinden oluşan SMARRTT amaçları şeklinde özetlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi SMARRTT amaçlarından biri değildir?


Spesifik

Ölçülebilirlik

Ulaşılabilirlik

Gerçekçilik

Çağdaşlık


Yanıt Açıklaması:

Amaç, en basit tanımıyla elde edilmek istenen sonuçtur. Amaçlar ve hedefler kurum ve kuruluşların yönetiminde büyük bir öneme sahiptir. Tanımlanmamış, açık, net, anlaşılır, ölçülebilir niteliklere sahip olmayan amaçlarla kurumdaki yönetsel görevlerin kontrolü güç bir hâle gelecektir. Belirlenen hiyerarşik düzendeki amaçların başarıya ulaşabilmesi için sahip olması gereken bir takım özellikler bulunmaktadır. Amaçların sahip olması gereken nitelikleri en temel şekilde kısaca SMARRTT amaçları olarak İngilizce baş harflerin birleşiminden oluşmaktadır. SMARRTT amaçları; Spesifik (Spesific), Ölçülebilir (Measurable), Ulaşılabilir (Achievable), Gerçekçi (Realistic), Uyumlu (Relevant), Hedeflenmiş (Targeted) ve Zamanlanmış (Timed) olarak sıralanmaktadır. Bu doğrultuda, Çağdaşlık SMARRTT amaçlarından biri değildir. Dolayısıyla, doğru cevap E’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum