Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #1212841

………………, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tanımlar?


Hedefler

Amaçlar

Araçlar

İletiler

Kiteleler


Yanıt Açıklaması:

Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Farklı bakış açılarına göre farklı tanımlamalar yapılmakla birlikte en genel anlamıyla hedefler; kurumların amaçlarına ulaşabilmek için gerekli olan kısa dönemli aşamalar olarak tanımlanmaktadır. Stratejik amaçların aksine, hedefler daha kısa bir vadeyi öngörmekte ve sayısal olarak ifade edilmektedir. Kurumun genel amaçları doğrultusunda bir statejik amacın gerçekleştirilmesinde gerekirse birden fazla hedef belirlenebilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum