Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #1238376

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun dış hedef kitlesi içerisinde ele alınabilecek dış çevre türlerinden biri değildir?


Politik-hukuki dış çevre

Sosyo-kültürel dış çevre

Teknolojik dış çevre

Marjinal dış çevre

Ekonomik dış çevre


Yanıt Açıklaması:

Halkla ilişkiler kampanyaları bağlamında bir kurumun dış hedef kitleleri, ekonomik, politik-hukuki, teknolojik ve sosyo-kültürel dış çevresinde, finans piyasasından hükümete, medyadan kamuoyu önderlerine kadar çok çeşitlilik gösterir. Dolayısıyla doğru cevap D’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum