Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #1238379

Halkla ilişkiler kampanyaları kapsamında .......................................... ile, hedef kitlenin kim olduğu, sosyo-demografik ve ekonomik bağlamda kimlerden oluştuğu, ihtiyaç ve beklentileri, kuruma yönelik algıları, tutum ve inançları, sosyo-kültürel çevreleri detaylı bir şekilde belirlenir.

Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Kurum analizi

Hedef kitle analizi

Pazar analizi

SWOT analizi

Rekabet analizi


Yanıt Açıklaması:

Halkla ilişkiler kampanyaları kapsamında hedef kitle analiziyle, hedef kitlenin kim olduğu, sosyo-demografik ve ekonomik bağlamda kimlerden oluştuğu, ihtiyaç ve beklentileri, kuruma yönelik algıları, tutum ve inançları, sosyo-kültürel çevreleri detaylı bir şekilde belirlenir. Böylece hedef kitle analizi, kampanya sürecinde doğru kişilere uygun mesajların iletilmesine olanak sağlar. Dolayısıyla doğru cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum