Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #1244462

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle belirlenmemesinin dezavantajlarından biri değildir?


İlgili, ilgisiz tüm topluluk, grup ve bireylere ulaşılması, mali kaynak ve emeğin heba olmasına neden olur

Farklı hedef kitlelerin hazırlanan ortak mesajı anlaması zorlaşır

Materyal ve ekipman ile zaman etkin biçimde kullanılamaz

Kampanya beklentiyi karşılamaz ve hedeflere ulaşılamaz

Kampanya kapsamında çalışan personele fazladan ödeme yapılır


Yanıt Açıklaması:

Kampanya kapsamında çalışan personele fazladan ödeme yapılması gibi bir durum ekonomik organizasyonu tam yapamamaktan kaynaklanabilir. Hedef kitle belirlememeyle bir ilişkisi bulunmamaktadır. Hedef kitleyi belirlememek kuruma satış ve kampanya sürecinde dezavantajlar sağlar. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum