Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #564447

Aşağıdakilerden hangisi dış analizde incelenen bileşenler arasında yer almaktadır?


Kurum kültürü

Medya

Kurum imajı

Tarihsel gelişim süreci

Kurum alt yapısı


Yanıt Açıklaması:

Durum analizi en nihayetinde kurumun içinde belirlenen bir probleme, bir krize ya da bir fırsata yönelik yapılacak kampanya için bir analiz sürecidir. Bir halkla ilişkiler kampanyasında durum analizi için gerekli verilerin toplanmasının ardından yapılacak ilk iş kurumun iç ve dış durumunun analizidir. Kurumun yapısı, büyüklüğü, tarihsel gelişim süreci, alt yapısı, kurum kültürü ve imajı gibi incelenmesi gereken iç öğeler bulunmaktadır. Dış analizde ise kuruma dışardan etki eden her türlü bileşen incelenmektedir. Bu çerçevede organizasyonun ilişki içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar, hissedarlar, medya, sosyal ve siyasal çevre, ekonominin durumu ve yasal düzenlemeler vs. incelenmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum