Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #573212

İşletmelerde stratejik yönetim fonksiyonunun en önemli aktörü aşağıdakilerden hangisidir?


SWOT analizi

Performans Göstergeleri

Kaynak planları

Halkla ilişkiler

Ölçülebilir Hedefler


Yanıt Açıklaması:

Halkla iliskiler yönetiminde; Örgütsel vizyon ve misyon tanımlamaları doğrultusunda halkla iliskiler vizyon ve misyon tanımlamalarının yapılması, eldeki bütçe ve olanakları kapsamında planı hazırlanmalıdır. Çünkü stratejik yönetim fonksiyonu olarak halkla ilişkiler, sorunların belirlenmesinden, çözüm önerilerinin hazırlanmasına, planlama asamasından değerlendirme safhasına kadar, yönetim sürecinin en önemli aktörü olarak karsımıza çıkmaktadır (Özkan, 2009, s.46).

Yorumlar
  • 0 Yorum