Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #1098066

"Hedef kitlede bir kurumla ya da kuruluşla ilgili olumlu algı yaratmak ya da hedef kitlenin kurumla ilgili tutum, düşünce ve davranışlarını yönlendirmek, yönetmek ya da değiştirmek amacıyla belirli bir strateji çerçevesinde politikalar geliştirip bu politikaları çeşitli etkinliklerle uygulama ve nihai aşamada da değerlendirme süreci olarak ifade edilebilir." Tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Kampanya startejisi

Halkla ilişkiler

Durum analizi

Hedef kitle ilişkileri

Paydaş analizi


Yanıt Açıklaması:

En temel anlamda halkla ilişkiler; hedef kitlede bir kurumla ya da kuruluşla ilgili olumlu algı yaratmak ya da hedef kitlenin kurumla ilgili tutum, düşünce ve davranışlarını yönlendirmek, yönetmek ya da değiştirmek amacıyla belirli bir strateji çerçevesinde politikalar geliştirip bu politikaları çeşitli etkinliklerle uygulama ve nihai aşamada da değerlendirme süreci olarak ifade edilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum