Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #1248577

Halkla ilişkiler uygulamasında mesaj geliştirilmesinin temelde üç değişkene göre şekillendiğini söylemek mümkündür. Aşağıdakilerden hangisinde bu değişkenler sıralaması  doğru olarak verilmiştir?


1. Değişken – Mesajı gönderenin eğitimi

2. Değişken – Alıcıların cinsiyeti

3. Değişken – İletişim kanalları tarafından konulan sınırlamalar 

1. Değişken – Mesajı gönderenin istekleri 

2. Değişken – İletişim kanalları tarafından konulan sınırlamalar 

3. Değişken – Alıcıların doğası (özellikleri)

1. Değişken – Alıcıların doğası (özellikleri)

2. Değişken – Mesajı gönderenin istekleri 

3. Değişken – İletişim kanallarının sınırlılıkları

1. Değişken – İletişim kanalları tarafından konulan sınırlamalar

2. Değişken – Alıcıların özellikleri

3. Değişken – Mesajı gönderenin doğası

3. Değişken – İletişim kanallarının özellikleri

2. Değişken – Alıcıların eğitimi

3. Değişken – Mesajı gönderenin istekleri 


Yanıt Açıklaması:

Halkla ilişkiler uygulamasında mesaj geliştirilmesinin temelde üç değişkene göre şekillendiğini söylemek mümkündür (Çöklü ve Özgen, 2005, s.84): 

1. Değişken – Mesajı gönderenin istekleri 

2. Değişken – İletişim kanalları tarafından konulan sınırlamalar 

3. Değişken – Alıcıların doğası (özellikleri)

Yorumlar
  • 0 Yorum