Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #1275391

Aşağıdakilerden hangisi  halkla ilişkiler sürecinde kullanılan iletişim yöntem ve araçları arasında yer almaz?


Basın/medya bültenleri

Elektronik posta

Sponsorluk

Halkla ilişkiler amaçlı film

Basın toplantıları


Yanıt Açıklaması:

Çöklü ve Özgen halkla ilişkiler sürecinde kullanılan iletişim yöntem ve araçlarını aşağıdaki gibi sıralamıştır:
• Basın/medya bültenleri, Görsel-İşitsel bültenler, makaleler
• Basına/Medyaya yönelik organizasyonlar (Basın toplantıları, basın gezileri, basın resepsiyonu)
• Diğer iletişim olayları (Toplantı, seminer, açık oturum, özel görüşme)
• Medyaya yönelik diğer iletişim yöntemleri (Halkla ilişkiler amaçlı film, halkla ilişkiler amaçlı radyo programları, televizyon programları, halkla ilişkiler amaçlı fotoğraf)
• Kurum içine yönelik iletişim araçları (Duyuru, kuruluş gazetesi, bülten, dergi, broşür, dilek ve şikâyet kutusu, kuruluş gezileri ve bilgilendirme toplantıları)
• Diğer halkla ilişkiler organizasyon faaliyetleri (Sponsorluk, sosyal sorumluluk faaliyetleri)

Yorumlar
  • 0 Yorum