Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #1380702

Bireyler ikna sürecinde beş aşamadan geçerler. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biridir?


Anlayış

Dürüstlük

Kullanılabilirlik

Samimiyet

Açık sözlülük


Yanıt Açıklaması:

Bireyler ikna sürecinde beş aşamadan geçerler. Dolayısıyla medya mensuplarının çeşitli halkla ilişkiler iletişim taktik ve yöntemleri ile her iki taraf için de faydalı olacak şekilde bilgilendirilmeleri ve geri beslemenin elde edilmesi de aşağıda sıralanan bu beş aşamaya bağlıdır (Çöklü, 1999, s.381):

  • Kabul (Reception)
  • Düşünme (Consideration)
  • Anlayış (Comprehension)
  • Özümseme (Assimilation)
  • Cevap (Response)

Doğru cevap A.

Yorumlar
  • 0 Yorum