Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #1380714

Medya ile iyi ilişkiler kurmak için gerekli bir takım kurallar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biridir?


Dürüstlük

Özümseme

Cevap

Düşünme

Anlayış


Yanıt Açıklaması:

Medya ile iyi ilişkiler kurmak için gerekli bir takım kurallar vardır. Bu kurallar şöyle sıralanır (Peltekoğlu, 2001, s.184):

  • Dürüstlük
  • Kullanılabilirlik
  • Samimiyet
  • Açık sözlülük
  • Materyalin medyaya zamanında ulaştırılması

Doğru cevap A.

Yorumlar
  • 0 Yorum